Als kinder- & jongerencoach begeleid ik kinderen en jongeren in hun ontwikkeling, hun gedrag en de ontplooiing van hun talenten.

Kindercoaching is een laagdrempelige begeleiding voor kinderen en jongeren die het moeilijk hebben met bepaalde situaties en die zich door omstandigheden niet lekker in hun vel voelen.

Het is geen psychologie. Het is een bewustwordingsproces voor kinderen, jongeren en hun ouders.

Kinder- & jongerencoaching is erop gericht hen op een positieve manier bewust te maken van bepaalde processen. Gebruik makend van verschillende werkvormen én door kinderen hun eigen talenten te laten ontdekken, leren we ze die vaardigheden te ontwikkelen om te zoeken naar een eigen oplossing voor het probleem. Door het gebruiken en/of aanleren van verschillende technieken krijgen kinderen meer zelfvertrouwen in bestaande en nieuwe situaties. Het kind wordt uitgedaagd om te werken aan zichzelf en om aan zelfreflectie te doen.

Er bestaan geen kant & klare oplossingen! Ik ga uit van de kwaliteiten en talenten die het kind bezit.

In welke situaties kan ik als kindercoach een meerwaarde bieden, het kind of de jongere:

heeft vaak boze buien,
is heel erg verlegen,
heeft slaapproblemen,
is erg onzeker,

is prikkelgevoelig,
kan moeilijk zijn of haar gevoelens uiten,
begrijpt geen emoties,
heeft faalangst,

is hoog sensitief,
heeft moeilijkheden om een scheiding te verwerken,
wordt gepest of is een pester,
heeft vaak verdriet,

is hoogbegaafd,
is bang om fouten te maken,
heeft een negatief zelfbeeld,
heeft concentratieproblemen (op school),

voelt zich onbegrepen,
heeft een negatief zelfbeeld,
voelt zich minderwaardig,
heeft een ontwikkelingsvoorsprong of -achterstand,

heeft nood aan rouwbegeleiding,
kan moeilijk een verlies verwerken,
heeft een leer- of ontwikkelingsstoornis,

Blijf je graag op de hoogte?